LANDSKAPSPLANERING

Vi ser gården som en förlängning av ditt hem och vill gärna att den smälter in i landskapet så att helheten blir harmonisk att se på.

Vi planerar utifrån värderingar. För oss är det viktigt att de planerade lösningarna fungerar på långsikt eftersom dina behov förändras i takt med åren. Vi ser också till att slutresultatet är enhetligt med både arkitekturen och landskapet.

Våra planer är alltid exakt mäta. Endast utgående från tekniskt korrekta ritningar kan vi säkerställa ett lyckat resultat.
Vi är specialiserade på utmanande tomter mitt i naturen, men med samma entusiasm och professionalism hjälper vi även dig som har radhus, bostadsföräning eller företags gård.

PLATSBESÖK

Vår planering börjar alltid med ett besök. Inför platsbesöket begär vi på förhand information av dig för att vårt besök ska bli så effektivt som möjligt. Under besöket bekantar vi oss med vägarna, byggnaderna och miljön och ger flera idéer för utförande av dina önskemål samt diskuterar om verkställande av projektet. Efter besöket får du en offert på genomförandet av helheten vi kommit överens om.

Ett betalt platsbesök kan räcka för en erfaren trädgårdsentusiast som vill genomföra gårdsanläggningen själv eller för den som bara vill ha inledande idéer för ett nybygge.

SKISS

En skiss är en skalenlig plan som visar de planerade funktionernas, växtlighetens och gårdsbelysnings läge, storlek och form. Skissen innehåller även bilder och information om material- och växtförslagen. Om du önskar gör vi även en preliminär kostnadsuppskattning för verkställandet.

FÖRVERKLINGSPLAN

Förverklingsplanen skapas för anläggandet av gården och görs alltid utifrån den godkända skissen/planförslaget. Den innehåller nödvändiga mått för konstruktion, höjdmarkeringar, arbetsinstruktioner och en lista över alla material med mått, färger och mängder samt en fullständig växtlista. Genom förverklingsplanen är det enklare att beräkna arbetskostader, alltså är offerten för grönanläggningen så noggran som möjligt. Vid behov hjälper vi även till med att hitta en grönanläggare och inom huvudstadsregionen kan vi även övervaka byggandet.

Om anläggningen av gården utförs av en entreprenör  är det möjligt att ansöka om hushållsavdrag.

Avgifterna för vår planeringstjänst är på nationell nivå, till exempel är skissen och förverklingsplanen vanligtvis totalt mellan 3 000 € och 7 000 € moms 24 %, beroende på storleken och formen på det planerade området och kundernas önskemål.

SKÖTSELANVISNINGAR

Vi kan göra en anvisningsbok i storlek A4, till dig som önskar allmänna och korrekta instruktioner för varje säsong och för alla växter i din trädgård.

 

ANDRA PLANERINGSTJÄNSTER

BRUKTAGANDE PLANERING AV TOMT

En underbar tomt innehåller möjligheter som ett proffs enkelt kan se. För att kunna utnyttja tomtens fulla potential, placera byggnaderna och gårdens alla funktioner ändamålsenligt i landskapet, behöver du en lanskapsplanerare på ett platsbesök. I planeringen tar vi hänsyn till dina önskemål, landskapet, vindriktningar, tomtformer och kommunens byggregler.

Om så önskas kommer vi baserat på platsbesöket att framställa en offert över grovplaneringen, som innehåller en vision av byggnadernas placering och olika funktioner. Denna plan kan användas t.ex. i byggnadslovsansökan.

RÖJNINGSPLAN

Vid en ny tomt rekommenderar vi alltid att en landskapsplanerare besöker platsen, senast innan markarbetena av byggnaderna påbörjas. Förutom preliminära idéer bestämmer vi även vilka element som ska behållas på tomten, såsom träd och buskar, stenar, och jord. Vid behov gör vi en skriftlig röjningsplan med instruktioner.

EXTERIÖR PLANERING

Vi planerar även utemöbler för terrasser och stora balkonger, belysning och krukväxter och vid behov även vind- och solskydd. Vi startar inredningsplanen för uterummen med ett platsbesök, varefter vi går vidare som i landskapsdesignprocessen.

VÅRA LANDSKAPSPLANERARE

 


EVA WUITE
Senior Landskapsplanerare
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi


MIIA TARKKI

Landskapsplanerare
044 901 3475
miia.tarkki@gardenliving.fi


SANNA RASKU

Landskapsplanerare
044 901 3474
sanna.rasku@gardenliving.fi