LANDSKAPSPLANERING

Vi ser gården som en förlängning av hemmet. För oss är det viktigt att de planerade lösningarna är ändamålsenliga och motsvarar kundens behov och stil. I våra planer eftersträvar vi alltid att skapa en harmonisk helhet i vilken husets arkitektur och omgivningen tas i beaktande. I en slutplan ingår ett besök på plats, en skiss och en fullständig plan som ligger som grund för förverkligandet av planen.

 

ETT BESÖK PÅ PLATS OCH TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Under besöket på plats skapar vi en gemensam vision om de kommande förändringarna och vi preciserar tillsammans det planerade områdets omfattning. Tillsammans diskuterar vi om hur arbetet skall utföras och om kostnaderna för projektet. Efter besöket får du en offert för planeringsarbetet. Om du inte behöver en plan räcker det ofta med ett konsultationsbesök. Ett konsultationsbesök kan också vara aktuellt när du vill ha råd gällande byggnadernas placering på tomten, markarbeten eller gårdens strukturer.

 

 

EN SKISS

Ur skissen framgår de planerade funktionerna, deras storlek och formspråk, gårdens växtlighet och de olika områdenas material samt gårdsbelysning. Skissen är skalenligt ritad och kan vara tillräckligt omfattande om kunden själv förverkligar planen.

EN SLUTPLAN

En slutplan görs på basen av skissen. Den innehåller en lista över all material med uppgifter gällande mått, färg och mängder samt en fullständig växtlista. På basen av planen är det lätt att göra kostnadsberäkningar gällande ett entreprenadkontrakt. I ritningen ingår alltid alla nödvändiga mått, höjdmarkeringar och arbetsbeskrivningar. Med finns även vid behov detaljbilder av olika strukturer.

 


VIVI ANDERSSON

De första planeringarna på GardenLiving gjorde Vivi redan år 2017.

“Jag är en landskapsplanerare med innovativ och positiv attityd och är proffs i kundservice.
Det är trevligt, att jobba med mig. Jag har en stor passion för landskapsplanering och grönsektorn. Jag älskar växter och naturen.
Det bästa i mitt arbete är, när jag får föra en bit natur till någons trädgård och se dess resultat. Mycket viktigt för mig är, att kunden är nöjd och trivs i sin trädgård. Jag betjänar också på svenska.”

VIVI ANDERSSON
Landskapsplanerare
040 573 6618
vivi.andersson@gardenliving.fiMIIA TARKKI

“Jag är den nyaste landskapsplaneraren på GardenLiving, och hjälper dig gärna med en kundorienterad attityd."

MIIA TARKKI
Landskapsplanerare
050 528 2390
miia.tarkki@gardenliving.fi


VÅRA SENASTE ARBETEN