Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste. Laadittu 25.5.2018.

1.REKISTERINPITÄJÄ
GardenLiving Oy, Sinimäentie 6B, 02630 ESPOO

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Leeni Kauhanen, info@gardenliving.fi

3.REKISTERIN NIMI
Henkilöasiakkaat: GardenLiving henkilöasiakasrekisteri (laskutusasiakkaat) ja kanta-asiakasrekisteri
Yritysasiakkaat: GardenLiving yritysasiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakastietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä GardenLiving Oy:lle.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilöasiakkaat/Laskutusasiakkaat:
Etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, tilaustiedot, suoramarkkinointilupa
Henkilöasiakkaat/Kanta-asiakasrekisteri:
Etu-ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite
Yritysasiakkaat:
Organisaation nimi, Y-tunnus tai vastaava, osoite, sähköpostiosoite

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tiedot laskutusasiakkailta itseltään tuote- tai palvelutilauksien yhteydessä sekä rekisteröidyltä itseltään kanta-asiakashakemuksen kautta.

7. TIETOJEN LUOVUTUS
GardenLiving Oy ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tiedot voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, mikäli lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimen eivät estä poistamista.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.