MAISEMASUUNNITTELU

Näemme pihan kotisi jatkeena ja haluaisimme sen sulautuvan maisemaasi, jotta kokonaisuus olisi kaunis katsella.

Suunnittelemme arvolähtöisesti. Pidämme tärkeänä, että suunnitellut ratkaisut toimivat myös vuosien saatossa asukkaiden tarpeiden muuttuessa ja että suunnittelemamme alueet muodostavat harmonisen kokonaisuuden arkkitehtuurin ja maiseman kanssa.
Suunnitelmamme ovat aina mittatarkkoja, sillä vain teknisesti tarkkojen piirustusten pohjalta voidaan varmistaa mahdollisimman onnistunut lopputulos.
Olemme erikoistuneet haastaviin, luonnon keskellä oleviin tontteihin, mutta samalla innolla ja ammattitaidolla autamme sinua myös rivitalosi, taloyhtiösi tai yrityksesi pihan kanssa.

KOHDEKÄYNNIT

Suunnittelumme alkaa aina kohdekäynnillä.  Kohdekäyntiä ennen pyydämme sinulta esitietoja, jotta käynnistämme tulee mahdollisimman tehokas. Käynnin aikana tutustumme teihin, rakennuksiin ja ympäristöön, annamme useita ideoita toiveittenne toteutukselle ja keskustelemme urakan toteutuksesta. Käynnin jälkeen saatte tarjouksen sopimamme kokonaisuuden suunnittelusta.

Maksullinen kohdekäynti voi riittää kokeneelle pihan omistajalle, joka haluaa toteuttaa piharakentamisen itse tai uudiskohteen kyseenollessa haluaa vain alustavia ideoita piha-alueen ratkaisuista.

LUONNOSSUUNNITELMA

Luonnossuunnitelma on mittakaavaan laadittu suunnitelma, josta ilmenee suunniteltujen toimintojen sijainti, koko ja muotokieli, suunniteltu kasvillisuus ja pihavalaistus. Luonnossuunnitelma sisältää myös valokuvat ja tiedot ehdotetuista materiaaleista ja kasveista. Halutessasi laadimme alustavan kustannusarvion toteutuksesta.

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Toteutussuunnitelma laaditaan pihan rakentamista varten ja tehdään aina hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta. Se pitää sisällään rakentamista varten tarvittavat mitat, korkomerkinnät, työohjeet ja luettelon kaikista materiaaleista mittoineen, väreineen ja määrineen ja täydellisen kasvilistan. Toteutussuunnitelmamme pohjalta urakkalaskenta on helppoa, jolloin viherrakentamisen tarjous voidaan laatia mahdollisimman tarkaksi. Autamme tarvittaessa myös viherurakoitsijan löytämisessä ja pääkaupunkiseudulla voimme myös valvoa rakentamista.

Mikäli vanhan pihan rakentamistyöt teetetään urakoitsijalla, kuuluvat suunnittelukustannukset myös kotitalousvähennyksen piiriin.

Suunnittelupalvelumme korvaukset ovat valtakunnallista tasoa, esimerkiksi OKT- piha-alueen luonnos- ja toteutussuunnitelmat yhteensä ovat yleensä 3000–7000 € alv 24 % välillä riippuen suunniteltavan alueen koosta, muodosta ja asiakkaiden toiveista.

 

HOITO-OHJEET

Teemme teille A4-kokoisen kirjasen, joka pitää sisällään tarkat yleisohjeet jokaiselle vuodenajalle ja kaikille kasveille.

 

MUITA SUUNNITTELUPALVELUITAMME

TONTIN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITTELU

Upea tontti pitää sisällään mahdollisuuksia, jotka ammattilainen helposti näkee. Jotta pystyt hyödyntämään tontin koko potentiaalin, sijoittamaan rakennukset ja pihan kaikki toiminnot maisemaan sopivasti, tilaa maisemasuunnittelijamme kohdekäynnille.
Suunnittelussa huomioimme toiveittenne lisäksi maiseman, ilmansuunnat, tontin muodot ja kunnan rakennusmääräykset.

Laadimme halutessa kohdekäynnin pohjalta tarjouksen luonnostasoisesta suunnitelmasta, joka pitää sisällään vision rakennusten ja eri toimintojen sijainnista. Tätä suunnitelmaa voi käyttää mm. rakennuslupahakemuksen liitteenä.

RAIVAUSSUUNNITELMA

Uudiskohteen ollessa kyseessä suosittelemme aina maisemasuunnittelijan käyntiä kohteessa, viimeistään ennen rakennusten maansiirtotöiden aloittamista.   Alustavien ideoiden lisäksi määritämme samalla tontilla säilytettävät elementit, kuten puut ja pensaat, kivet, kalliot ja maa-ainekset. Tarvittaessa laadimme kirjallisen raivaussuunnitelman ohjeineen.

ULKOSISUSTUSTEN SUUNNITELMA

Suunnittelemme myös terassien ja kookkaiden parvekkeiden ulkokalusteet, valaistuksen ja ruukkuistutukset ja tarvittaessa myös tuulen ja auringonsuojat. Ulkotilojen sisustussuunnitelman aloitamme kohdekäynnillä, jonka jälkeen etenemme kuin maisemasuunnitteluprosessissa.

MAISEMASUUNNITTELIJAT

 


EVA WUITE
Senior Maisemasuunnittelija
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi


MIIA TARKKI

Maisemasuunnittelija
050 528 2390
miia.tarkki@gardenliving.fi


SANNA RASKU

Maisemasuunnittelija
040 708 3719
sanna.rasku@gardenliving.fi