Maisemasuunnittelu

Näemme pihan kodin sisätilojen jatkeena. Pidämme tärkeänä, että suunnitellut ratkaisut ovat toiminnallisia ja vastaavat asiakkaiden elintarpeita ja tyyliä. Pyrimme suunnitelmissamme aina maisemallisesti harmonisen kokonaisuuden luomiseen, jossa huomioidaan myös talon arkkitehtuuri ja alueen ympäristölliset tekijät.

Kattavan piha- ja maisemasuunnittelun päävaiheet ovat kohdekäynti, luonnossuunnitelma ja toteutussuunnitelma.

Kohdekäynti ja pihakonsultointi

Kohdekäynnillä luomme yhteisen vision tulevasta muutoksesta ja määrittelemme yhdessä suunniteltavan alueen laajuuden. Inventoimme alueen, otamme tarvittavat mitat ja korkeudet sekä valokuvat. Keskustelemme kanssasi urakan toteutuksesta sekä sen kustannuksista. Käynnin jälkeen saat tarjouksen suunnittelutyöstä.

Mikäli et tarvitse pihasuunnitelmaa, pihakonsultointi on usein riittävä vaihtoehto: esittelemme ideoimamme ratkaisuvaihtoehdot ja annamme neuvoja muutoksen toteutukseen.

Konsultointikäynti voi myös tulla kyseeseen, kun halutaan neuvoja esimerkiksi rakennusten sijoittamisessa tontille, maansiirtotöissä tai pihan rakenteissa.

Luonnossuunnitelma

Luonnossuunnitelmasta ilmenevät suunnitellut toiminnot, niiden koot ja muotokieli, pihan kasvillisuus ja eri alueiden materiaalit sekä pihavalaistus. Luonnossuunnitelma on piirretty mittakaavaan ja se voi riittää asiakkaalle, joka haluaa toteuttaa pihansa itse.

Toteutussuunnitelma

Toteutussuunnitelma laaditaan hyväksytyn luonnossuunnitelman pohjalta. Se sisältää luettelon kaikista materiaaleista mittoineen, väreineen ja määrineen sekä täydellisen kasvilistan. Tämän pohjalta urakkalaskenta on helppoa ja -tarjous saadaan mahdollisimman tarkaksi.

Piirustukseen sisältyy aina tarvittavat mitat ja korkomerkinnät sekä työohjeet. Mukana on tarvittaessa myös detaljikuvia eri rakenteista.


Laura Talo

Laura on ollut maisemasuunnittelijamme jo 10 vuoden ajan ja suunnitellut useita satoja yksityis- ja yrityspihoja ympäri Suomea. Erilaisten viihtyisien oleskelutilojen ja piharakenteiden suunnittelu sekä tontin korkomaailman hallinta kuuluvat Lauran erityisosaamisen piiriin. Haastavimmatkin kohteet ovat Lauran käsissä muodostuneet erittäin toimiviksi ja kauniiksi.

”Pidän itseäni ongelmanratkaisijana. Minulla on kyky nähdä soramontussakin kukoistava puutarha rakenteineen, toimintoineen ja esteettisine ratkaisuineen.

Maisemasuunnittelu koostuu luovuuden ja teknisten mahdollisuuksien yhdistämisestä toimivaksi kokonaisuudeksi. On mahtava tunne nähdä valmistuneita pihoja, joiden suunnittelussa on saanut olla mukana.

Minulle tärkeää on kuunnella asiakasta ja päästä rakentamaan yhteisen sävelen mukaista suunnitelmaa. En pelästy haastavampiakaan kohteita, sillä voin luottaa kokemuksen tuomaan vankkaan ammattitaitooni. Jokainen piha on täynnä mahdollisuuksia.”

LAURA TALO
Maisemasuunnittelija
040 725 2793
laura.talo@gardenliving.fi


Viimeisimpiä töitämme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä