KONTAKTUPPGIFTER

VD


Trädgårdsmästare, Tradenom
-
ANU KORPINEN
044 491 5741
anu.korpinen@gardenliving.fi

BRAND&MARKNADSFÖRING


Kulturproducent, Trädgårdsmästare
EMMA HENRIKSSON
044 241 2510
emma.henriksson@gardenliving.fi

EKONOMI


Trädgårdsmästare, Tradenom
LEENI KAUHANEN
044 241 2510
leeni.kauhanen@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH), MA
-
EVA WUITE
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH)
-
VIVI ANDERSSON
040 573 6618
vivi.andersson@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH), Miljöplanerare (YH)
MIIA TARKKI

050 528 2390
miia.tarkki@gardenliving.fi


MMM, Landskapshortonom (YH)
SANNA RASKU
-
sanna.rasku@gardenliving.fi

GÅRDSTJÄNSTER


Trädgårdsmästare, Växtbiolog
ANNA JACOBS
050 346 3237
anna.jacobs@gardenliving.fi

TRÄDGÅRDSBUTIK


Trädgårdsmästare
MARIKA JOHANSSON
044 4918 006
marika.johansson@gardenliving.fi

 

ÖPPETIDER:

Maanantai-Perjantai 11-18
mån. 1.5. STÄNGT
Lauantai-Sunnuntai 10-16
sön. 30.4 ÖPPET

Adress: Blåbackavägen 6, Esbo
tfn: 044 4918 006
info@gardenliving.fi

GRÖNDESIGN


Inredningsplanerare, Fotograf BA
HENNA SORONEN

044 706 8955
henna.soronen@gardenliving.fi

GRÖNSKÖTSEL


Trädgårdsmästare, Inredare
Grönskötsel
SANNI TAMMI
044 491 5742
sanni.tammi@gardenliving.fi

FLORAL DESIGN


Florist, Trädgårdsmästare inom blomster- och trädgårdshandel
EMMA KAJUUTTI
044 241 2510
emma.kajuutti@gardenliving.fi

Avhämtning av förhandsbeställningar möjligt även andra tider enligt överenskommelse.

Adress: Blåbackavägen 6, Espoo
tfn.044 241 2510
info@gardenliving.fi