KONTAKTUPPGIFTER

VD


Trädgårdsmästare, Tradenom
-
ANU KORPINEN
044 491 5741
anu.korpinen@gardenliving.fi

BRAND&MARKNADSFÖRING


Kulturproducent, Trädgårdsmästare
EMMA HENRIKSSON
044 706 8955
emma.henriksson@gardenliving.fi

EKONOMI


Trädgårdsmästare, Tradenom
LEENI KAUHANEN
044 241 2510
leeni.kauhanen@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH), MA
-
EVA WUITE
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH), Miljöplanerare (YH)
MIIA TARKKI

050 528 2390
miia.tarkki@gardenliving.fi


MMM, Landskapshortonom (YH)
SANNA RASKU
-
sanna.rasku@gardenliving.fi

GÅRDSTJÄNSTER


Trädgårdsmästare, Växtbiolog
ANNA JACOBS
050 346 3237
anna.jacobs@gardenliving.fi

TRÄDGÅRDSBUTIK


Trädgårdsmästare
MARIKA JOHANSSON
marika.johansson@gardenliving.fi

 

ÖPPETIDER:

STÄNGT

info@gardenliving.fi

GRÖNDESIGN


Gröndesign planerare, Trädgårdsmästare
Emma Henriksson

044 706 8955
emma.henriksson@gardenliving.fi

GRÖNSKÖTSEL


Trädgårdsmästare, Inredare
Grönskötsel
SANNI TAMMI
044 491 5742
sanni.tammi@gardenliving.fi

GRÖNSKÖTSEL


Trädgårdsmästare, Grönskötsel
SUVI SISTONEN
044 744 6276
suvi.sistonen@gardenliving.fi

FLORAL DESIGN


Florist, Trädgårdsmästare inom blomster- och trädgårdshandel
EMMA KAJUUTTI
044 241 2510
emma.kajuutti@gardenliving.fi

Avhämtning av förhandsbeställningar möjligt även andra tider enligt överenskommelse.

info@gardenliving.fi