KONTAKTUPPGIFTER

BRAND&MARKNADSFÖRING


Kulturproducent, Trädgårdsmästare
EMMA HENRIKSSON
044 706 8955
emma.henriksson@gardenliving.fi

EKONOMI


Trädgårdsmästare, Tradenom
LEENI KAUHANEN
044 241 2510
leeni.kauhanen@gardenliving.fi


Landskapshortonom, Miljöplanerare (YH)
MIIA TARKKI

044 901 3475
miia.tarkki@gardenliving.fi


Landskapshortonom (YH & MMK)
SANNA RASKU

044 901 3474
sanna.rasku@gardenliving.fi

GÅRDSTJÄNSTER


Trädgårdsmästare, Växtbiolog
ANNA JACOBS
050 346 3237
anna.jacobs@gardenliving.fi

GRÖN- & FLORAL DESIGN


Gröndesign planerare, Trädgårdsmästare
EMMA HENRIKSSON

044 706 8955
emma.henriksson@gardenliving.fi

GRÖNSKÖTSEL


Trädgårdsmästare, Grönskötsel
TIMO SUNDMAN
044 744 6276
timo.sundman@gardenliving.fi