Landskapsplanering

Vi ser gården som en förlängning av hemmet. För oss är det viktigt att de planerade lösningarna är ändamålsenliga och motsvarar kundens behov och stil. I våra planer eftersträvar vi alltid att skapa en harmonisk helhet i vilken husets arkitektur och omgivningen tas i beaktande. I en slutplan ingår ett besök på plats, en skiss och en fullständig plan som ligger som grund för förverkligandet av planen.

Ett besök på plats och trädgårdsrådgivning

Under besöket på plats skapar vi en gemensam vision om de kommande förändringarna och vi preciserar tillsammans det planerade områdets omfattning. Vi inventerar området, gör de mätningar som behövs och fotograferar området. Tillsammans diskuterar vi om hur arbetet skall utföras och om kostnaderna för projektet. Efter besöket får du en offert för planeringsarbetet. Om du inte behöver en plan räcker det ofta med ett konsultationsbesök. Vi presenterar våra idéer gällande olika lösningar och ger råd gällande förverkligandet av förändringarna. Ett konsultationsbesök kan också var aktuellt när du vill ha råd gällande byggnadernas placering på tomten, markarbeten eller gårdens strukturer.

En skiss

Ur skissen framgår de planerade funktionerna, deras storlek och formspråk, gårdens växtlighet och de olika områdenas material samt gårdsbelysning. Skissen är skalenligt ritad och kan vara tillräckligt omfattande om kunden själv förverkligar planen.

En slutplan

En slutplan görs på basen av skissen. Den innehåller en lista över alla material med uppgifter gällande mått, färg och mängder samt en fullständig växtlista. På basen av planen är det lätt att göra kostnadsberäkningar gällande ett entreprenadkontrakt. I ritningen ingår alltid alla nödvändiga mått, höjdmarkeringar och arbetsbeskrivningar. Med finns även vid behov detaljbilder av olika strukturer.

En planteringsplan

 Om du endast behöver en plan gällande växtligheten hjälper vi dig med en konsultation gällande växtligheten eller en planteringsplan. Som grund för planen kartlägger vi den befintliga växtligheten, mäter upp och fotograferar området, planerar nya planteringar och beräknar mängderna.

Ta kontakt så kan vi diskutera dina önskemål gällande planteringar och växtlighet: Mia Oksanen 050 5282641.

”För mig är harmoni och vissa spänningar de viktigaste estetiska elementen såväl i interiörer som i utemiljöer. En harmonisk helhet är vilsam och skapar bättre förutsättningar för spännande detaljer att framträda tydligare.

Jag njuter enormt av mitt nuvarande arbete – det ger mig väldigt mycket energi. Varje gård och kund är olika och likaså varje lösning. Vi får hjälpa människor att förverkliga sina önskemål, att skapa något bestående och vackert samt att arbeta med naturen.

Jag är också väldigt stolt över vårt kreativa och effektiva team. Vi representerar alla olika yrkeskompetenser inom vår bransch. Vid behov utnyttjar vi alltid varandras specialkunskaper för att finna de bästa lösningarna för våra kunder.”

EVA WUITE
Landskapsplanerare
VD, Kreativ direktör
Landskapsplanerare i programmet Huvila & Huusi i 7 år
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi


Laura har varit vår landskapsplanerare redan i tio år och skapat flera hundra privat- och företagsgårdar runtomkring i Finland. Hennes specialkunnande är planenring av mysiga utomhusplatser och gårdsstrukturer samt behärskande av tomtens höjdskillnader. I Lauras händer har även mycket krävande objekt förvandlats till ytterst funktionella och vackra helheter.

”Jag ser mig själv som en problemlösare. Jag har en förmåga att t.o.m. i ett grustag se en blomstrande trädgård med olika strukturer, funktioner och estetiska lösningar.

Landskapsplanering innebär att förena kreativitet med tekniska möjligheter så att de utgör en fungerande helhet. Det är en fantastisk känsla att se färdiga gårdar i vilkas planering man fått vara delaktig i.

För mig är det viktigt att lyssna på kunden och få bygga upp en plan som uttrycker en samsyn. Jag räds inte ens de mest utmanande projekt eftersom jag kan lita på den starka kompetens som en gedigen erfarenhet givit mig. Varje gård är full av möjligheter!”

LAURA TALO
Landskapsplanerare
040 725 2793
laura.talo@gardenliving.fi


Kontakta oss