Gårdstjänster

Trädgården hålls stadad och trivsam med regelbunden skötsel. Rensning, beskärning av buskar och träd samt vackra krukplanteringar utanför entréer och på terrasser gör redan mirakel. Arbetsmängden är inte stor, om man gör jobbet regelbundet.

Förutom privata trädgårdar gör vi även företagens och husbolagens gårdar representativa. Välskötta gårdsområden är inbjudande och höjer fastighetens värde.

Konsultationsbesök

Under ett konsultationsbesök bekantar vi oss med gården, går igenom de olika områdena och diskuterar dina önskemål. Förbättringsförslag ges på plats. För eventuella tilläggstjänster gör vi en skild offert.

För husbolag erbjuder vi bl.a. talkorådgivning. Vi går igenom husbolagets allmänna områden och planerar vad som är ändamålsenligt att göra under talkot.

Om du behöver hjälp med planering av växter,  framställer vi en planteringsplan. För planen inventerar vi den existerande växtligheten, mäter och fotograferar området, planerar nya växter med antal.

Gårdsarbeten

Varje gård behöver regelbunden vård och uppstädning, precis som utrymmen inomhus. För privata hushåll berättigar våra tjänster till hushållsavdrag.

Våra tjänster

  • beskärning av buskar och små träd
  • gräsklippning, kantning och rensning av ogräs
  • gödsling och kalkning
  • skötsel av privata trädgårdar och husbolagens och företagens gårdar på årskontrakt
  • planteringsarbeten
  • uppsnyggning och stajling av gårdar inför fester och försäljning av fastigheten

Vi samarbetar med disponentbyråer och sköter om de planterade områdena på husbolagens gårdar.

Du får även skräddarsydda skötselbeskrivningar som innehåller allmänna och växtspecifika skötselråd som gäller för de olika årstiderna.

Gårdscoachning®
– tillsammans sätter vi igång.

Idén med gårdscoachning är att du sköter om din gård tillsammans med ett proffs inom grönsektorn. Tjänsten innhåller skötselarbete i din egen trädgård tillsammans med en trädgårdsexpert,  då du lär dig de olika arbetsmomenten . Vid behov utarbetar vi skriftliga skötselråd. Efter en gårdscoachning vet du hur du skall sköta om växterna i din trädgård.

Stajling av gården

Vi planerar och förverkligar inredningen av de olika utrymmena på din gård så som entréer, terrasser och balkonger. Ibland räcker det med vackra lyktor, blombuketter och stora krukor med planteringar. Ibland kan det dock behövas en mera omfattande planering som inbegriper allt från möbler och parasoll.

”Det är fantastiskt att arbeta i växternas värld. Man omges av skönhet och lär sig varje dag något nytt om växterna. Varje kunds gård är olika och varje arbetsdag unik. I mitt arbete fascineras jag av alla de underbara människor jag möter och att jag får finna lösningar för de utmaningar som finns på deras gårdar. Tack vare detta har jag lärt mig att snabbt finna lösningar på problem och ge råd.

 I det här arbetet ser man konkret resultatet av sitt arbete. Våra fantastiska gårdsteam skapar underverk med små förändringar och skötsel av gården.”

MIA OKSANEN

Chefsträdgårdsmästare
050 528 2641
mia.oksanen@gardenliving.fi


Kontakta oss